PHU ADAMS

Projekty UE

Szanowni Państwo,

informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i zrealizowaliśmy projekt w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”, typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cel operacji:
Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Przewidywane efekty operacji:
Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych usług na potrzeby gospodarstw rolnych polegających na wykopach zbiorników retencyjnych oraz utrzymaniu i regulacji rowów melioracyjnych.